Erişilebilirlik

Proje Hakkında

HAKKIMIZDA

Erişilebilir Dijital Matematik Kütüphanesi, Türkiye'de matematik öğrenmek ve öğretmek isteyen tüm görmeyen bireylerin erişilebilir matematik materyallerine dönük ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi amaçlar. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin kuruluşundan buyana öz kaynaklarıyla yürüttüğü Uzaktan Eğitim Akademisi Projesi kapsamında verilen üniversite sınavlarına hazırlık kurslarında duyulan materyal ihtiyacından hareketle temelleri atılan bu kütüphanede, lise matematik müfredatında yer alan tüm konulara, çözümlü örnek sorulardan oluşan dokümanlara ve konu tekrar testlerine  yer verilmiştir. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, bir taraftan ek bir yazılıma ihtiyaç olmaksızın herkesin matematiksel ifadeleri MS Word'de yazabilmesine, diğer taraftan da Word'de doğru şekilde yazılmışsa ekran okuyucuların matematiksel ifadeleri seslendirebilmesine imkan tanımaktadır. Bu nedenle Dijital Matematik Kütüphanesi'nde ekran okuyucularla uyumlu şekilde Word'de hazırlanmış dokümanlar yer almaktadır. Bununla birlikte, uyumlu teknolojilere sahip olmayan görmeyen bireylerin de bu içeriklerden yararlanabilmesi için tüm içeriklerin seslendirilmiş versiyonları da mevcuttur. Kütüphaneye üye olan görmeyenler, tüm içerikleri görüntüleyebilecek, istedikleri konuları seçerek kendi çalışma listelerini oluşturabilecek, Word dokümanlarını indirebilecek veya dokümanların seslendirilmiş versiyonlarını indirmeden sayfa üzerinde yer alan medya oynatıcısı aracılığıyla dinleyebilecek. Ekran okuyucu kullanıcısı olup bu içeriklerden etkili bir şekilde nasıl yararlanacakları konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler ise, ekran okuyucu aracılığıyla Word'de matematiksel ifadeleri okuyup yazma sesli eğitim setine ulaşabileceklerdir. Ayrıca görmeyenlere fen bilimleri ve matematik alanında eğitim verenlerin ya da hazırladıkları matematiksel ifadeler içeren dijital dokümanları görmeyenler de dahil olmak üzere herkes için erişilebilir hale getirmek isteyenlerin bunu Word'de nasıl yapacaklarına ilişkin fikir sahibi olacakları video eğitim setine kütüphanemizden erişilebilecektir. Bu eğitim setlerine erişim için üye olma şartı aranmayacaktır.

 

Kütüphanemizden Yararlanma Koşulları

Dijital Matematik Kütüphanesi'nde yer alan içeriklerden yalnızca görme engelliler yararlanabilir. Kütüphanemiz, 5846 sayılı kanunun “ çeşitli hükümler” başlığını taşıyan altıncı bölümün EK 11. MADDESİ kapsamında hizmet vermektedir. Kütüphanemizde yer alan eserlere erişmek isteyen kişilerin, siteye üye olurken engel durumlarını bildirir belgeyi üye kayıt formuna eklemesi veya e-posta vebenzeri iletişim araçlarıyla ulaştırması zorunludur. Mezkur mevzuat aşağıdaki gibidir:

5846 Sayılı Kanunun "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yer alan

" EK MADDE 11:

- Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. "Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."

 

Destekçilerimiz

Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından yürütülen Erişilebilir Dijital Matematik Kütüphanesi Projesi Empower Vakfı tarafından desteklenmektedir. Gelişen Pazar Vakfı (EMpower) gelişen pazarlarda, 10–24 yaş aralığında olan risk altındaki gençler için çalışır. Çalıştığı bölgelerdeki yerel kuruluşlara destek olur. Genç liderlik ve cinsiyet eşitliği alanında çalışan ve başarılı bulduğu kuruluşlara hibe sağlar. Bu yolla, hibe verdiği kurumların program ve hizmetlerini iyileştirmesini ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesini sağlar. EMpower, en az 3 yıldır aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden başvuru kabul eder. Dezavantajlı gruplara yönelik ayrımcılık yapan kurumlarla çalışmaz. Araştırma ve savunuculuk konularından ziyade kapasite geliştirme ve hizmet içerikli çalışmalara fon vermeyi tercih eder.

https://empowerweb.org